İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı

İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı

Psikoloijk Savaş PDF Yazdır e-Posta

Gri Propaganda
kitap_psikoloijksavas_kPsikolojik savaşta bir toplumun ruh ve beyni etkilenmeye çalışılır. Prof. Dr. Nevzat Tarhan son kitabı Psikolojik Savaş’ta bu teknikleri. insan ve toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini konu ediniyor.

Tarihin bilinen ilk savaş tekniği kitabının

yazarı olan Çinli kumandan Sun Tzu. kitabının büyük bir kısmını rakibin psikolojik olarak çökertilmesi üzerinde durur. Askeri strateji ve taktiklerin en önemlilerinden biri de Psikolojik Savaş teknik ve taktikleridir. Belirli bir amaca yönelik. uzun vadeli plan ve stratejilerle yapılan psikolojik savaş hem sıcak hem de soğuk savaş dönemlerinin en çok başvurulan mücadele yöntemlerinden biri olmuştur.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan. Timaş Yayınları arasında piyasaya çıkan yeni kitabı Psikolojik Savaş’ta askeri bir kavram olan bu terimin günlük hayatımızda nasıl kullanıldığını Türkiye ve dünyadan örnekler ışığında tarihten günümüze bilimsel olarak inceliyor.

Psikolojik Savaş; klasik anlamdaki savaşın kazanılması veya kaybedilmesinde. savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesinde yahut sorunların çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almak olarak tarif ediliyor.

Kitapta; klasik psikolojik savaş bilgileri dışında. bilgi savaşı. elektromanyetik savaş. beyin kontrolü. propaganda yöntemleri ve bilgisayar devrimi. Internet taarruzu. tarihsel bilgiler. gelişen intihar eğilimleri. baskıcı kültürlerin etkileri. itaat kültüründen demokratik kültüre geçiş. psikolojik savaşta rol alanların ruh hallerinin tahlilleri. insanın ruh hallerinin nasıl etki altına alındığı gibi alt konular da işleniyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan kitabın yazılış amacını şöyle açıklıyor: “ Hile ve aldatmaların etkili olabilmesi için. gizli kalması gerektir. Amacımız hile ve aldatma yöntemlerinin bilinmesini sağlamakla toplumsal ahlaka hizmet etmektir. Psikolojik savaşta yenilen taraf. bilgi gücü zayıf olan taraftar. Doğru insanların ayakta kalmak. toplumun geleceğinde söz sahibi olmak gibi bir kaygıları varsa bu kitabı okumaları önemlidir.”

Kitapta Türkiye gündemini de yakından ilgilendiren konulara temas edilmiş. Darbe öncesi medya ve diğer iletişim organları kullanılarak oluşturulan sahte tehdit ortamının nasıl yapıldığı; BÇG olarak bilinen. Batı Çalışma Grubu’nun 28 Şubat öncesinde kamuoyunu nasıl yanlış bilgilendirerek tehdit ve tedirgin edici bir zemin hazırladığı ve siyasi hareketlerin kamuoyu desteği sağlamak amacıyla yaptıkları beyin yıkama faaliyetlerine ilişkin ilgi çekici analizler kitabın başlıca ilgi konularından biri.

İçindekiler

Önsöz

Giriş

Birinci Bölüm

Askeri Psikolojik Savaş

Geleceğin savaşları

Psikolojik savaşın stratejik amaçları

Psikolojik savaşın taktik hedefleri

Kuvvetlere karşı psikolojik savaş

Psikolojik savaşın çeşitleri

• Stratejik amaçlı psikolojik savaş

• Taktik psikolojik savaş

• Takviye edici psikolojik savaş

• Provokasyon tipi psikolojik savaş

Bir BÇG yanıltması

Psikolojik savaşta bir hedef: TSK

İkinci Bölüm

Propaganda ve Beyin Yıkama

Propaganda nedir?

Planlama yapılması

Propaganda türleri

Beyaz propaganda

Gri propaganda

Kara propaganda

Silahlı propaganda

Karma propaganda

Echelon nedir?

11 Eylül’de Echelon ne oldu?

Propagandanın başarısı

Propagandanın kullanılışı bakımından türleri

Stratejik propaganda ( Beyin yıkama)

Taktik propaganda

İşgal propagandası

Karşı propaganda

Savunucu psikolojik savaş

Propagandanın bazı özellikleri

Gizli düşman faaliyetleri

Casusluk ve propaganda

Beşinci kol faaliyetleri

Kontrollü gerilim stratejisi

Fil yöntemi

İtaat kültüründen demokratik kültüre

Roma ve itaat kültürü

Demokrasi ideolojisi

Üçüncü Bölüm

Beyin Kontrolü Nedir?

Tarihten örnekler

Hangi yöntemler uygulanıyor?

Kimyasal yöntemler

Psikiyatride tedavi amacıyla kullanılması

Hipnozla beyin yıkamak

Elektromanyetik etkileme mümkün müdür?

Mikrodalga ile beyin kontrolü

Elektronik parça yerleştirmek mümkün mü?

Yeni bir gelişme

Duyu ötesi algı

Elektromanyetik kirlilik ve beyin sağlığımız

Cep telefonlarına dikkat

Dördüncü Bölüm

Direnme Doktrini

Sivil itaatsizlik

Gandhi örneği ve cesurların silahsızların direnişi

Badşah Han örneği

İslam coğrafyasında direniş

Anadolu’da sivil direniş

Beşinci Bölüm

Küresel Tehlike

Yeni strateji: Küreselleşme ve yeni dünya düzeni

Küreselleşme ve ahlâk

Küresel narsisizm

Duygusal zekanın çıkışı

Küresel ahlâk ilkeleri

İntihar salgını geliyor!

İntihar hızı artıyor mu?

İntiharın felsefesi

İntihar için risk grupları

Depresyon ve intihar

Gençlik intiharları

Yaşlılık intiharları

Gençliğin çığlığı

Yöntem olarak şiddet

Şiddetin sistemli biçimde kullanımı

Araplar neden Gandhi çıkartamıyorlar?

Psikolojik yaralanmalar

Altıncı Bölüm

Psikolojinin Bugünü

Gelecek bilimi

Genel sistemler kuramı

Duygular mantıklı olmak için gereklidir

Duyguların biyolojiktemelleri

Duygusal körlük

Ahlâkın Biyolojik Temelleri

Yedinci Bölüm

Kavga Çıkaran Kişilikler

I-Paranoid Baskıcı Ruh Hali

Her şey büyüteç altında

İstihbaratçı olurlar

Şeref ve sadakat düşkünlüğü

Bulaşıcı paranoya

İnternet’teki paranoidler

Kıskanç canavarlar

Paranoid kişi, iki şeyi öğrenirse paranoidlikten kurtulur!

Bir test

Paranoidlere karşı beş şeyi unutmayın

Paranoid ruh halinin toplumsal sonuçları

Politikada paranoid hal

Elinde silah varsa!

Hangi davranışlar paranoyayı arttırır?

II-Obsesif Baskıcı Ruh Hali

Çalışma tutkunudurlar

Kusursuzluk meraklısı olmak

Ayrıntıcıdırlar

Tutucudurlar

Esnek olamazlar

Dürüsttürler

Kararsızdırlar

Düşmanlık duyguları fazladır

Duygusal kabızdırlar

Suçlayıcı ve yargılayıcıdırlar

Olumsuz senaryolar yazarlar

Savaş stratejisi

Siz baskıcı obsesif iseniz?

Bir test

Baskıcı kültür

Püriten ahlâk

Püritenlerin kontrol duygusu

Toplumsal etkisi

Baskıcı yöneticilere nasıl davranılmalı?

III-Narsisistik Ruh Hali

Büyüklük hastalığı

Hitler bize ne öğretti;

Kavgaya götüren kişilik

Bireysel narsisizm

Temel özellikleri

Narsisistlerin korkuları ve başarıları

Öncelik içgüdüsü taşırlar

Satışı iyi yaparlar

Çok çalışırlar

Yarışmacıdırlar

Eleştiriye tahammülsüzdürler

Yardım sevmezler

İlk aşkları kendileridir

Tatminsizdirler

Güçlü insanlar yanlarında barınamaz

Bir test

Narsisistlere nasıl davranılmalı?

IV-Yalancı Ruh Hali

Kimler yalancı olabilir?

Sokrates’in üç filtresi

Antisosyal kişiler

Maganda antisosyaller

Satıcı antisosyaller

Antisosyallerle baş etmek

Onları düzeltmeye çalışmayın

Sınırlarınızı belirleyin

Bir test

Politik yalancılık

V-Oyuncu Ruh Hali

İlgi açlığı çekerler

Girişkendirler

Övgü ile beslenirler

Duygusaldırlar

Rol yapmaları doğal halleridir

Fiziksel çekicilikte çok başarılıdırlar

Kendilerini tanımazlar

Hastalık icat ederler

Her şeyi abartırlar

Oyuncu kişiliklerle savaş stratejileri

Oyuncu tiplerin bazı özellikleri

VI-Psikolojik Taciz, Mobbing

Fırça atmak

Mobbingzedeler de ne olur?

Motivasyon artırıcı teknik olabilir mi?

Siyasal mobbing

VII-Politik Liderlik ve Seçmen Davranış

Politik liderlik örneği

Seçmen kendini değerlendirme ölçeği

Sekizinci Bölüm

Korku Kültürü ve Eğitim

Özgürlük tehdit altında mı?

Devlet baba düşüncesi

Çözüm nedir?

Hak arama bilinci

Katılımcılık, sosyal patlamanın çözümüdür

Sürü içgüdüsüne dikkat

Değişime karşı korku

Demokrasi aileden başlıyor

Demokratik liderlik nedir?

Ulusal güvenlik sendromu

Duygusal hayatın eğitilmesi

Dokuzuncu Bölüm

Kültürlerin Çatışması ve İnsan Psikolojisi

Kültürel kimlik

Özgürlükten korkmamalıyız

Toplumsal güven sorunu

Kültürel İslâm

Kaynaklar
kitap_psikoloijksavas_kkitap_psikoloijksavas_arka_k

 

Kitap Çalışmalarımız

Akıldan Kalbe Yolculuk

News image

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ülkemizde psikiyatri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden… Elinizdeki kitap ise, onun hayret verici kişiliğiyle Bediüzzaman’ı ve eser...

Mesnevi Terapi

News image

“Bilgi çağını bilgelik çağına dönüştürürken yol göstericimiz Mevlana olacaktır. Çünkü o ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunuyor, bizde var olan duyarlılığı harek...

Makul Çözüm

News image

Makul Çözüm Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kaleminden, aile içi ilişkilerde yaşanabilecek sorunlara çözüm önerileri sunan bir başvuru kaynağı. Aile içinde sağlıklı ...

Son Sığınak Aile

News image

Aile kurumunun yıkılmaya yüz tutması, aile bireyleri arasındaki bağların zayıflaması, cinsel suçlardaki artış aile üzerinde yeni baştan durulması gerektiğini gö...

Sen Ben ve Çocuklarımız

News image

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın çocuklara eğitim rehberi olacak, hayata hemen aktarılabilecek önerileri dolu yeni kitabı çıktı. Bu kitabı okumadan çocuğunuzu eğitmey...

Güzel İnsan Modeli

News image

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 16'ıncı kitabı "Güzel İnsan Modeli" okuyucusuyla buluştu.   Tarhan son kitabında bizleri toplumun manevi dinamikleri olan değerler...

Asimetrik Savaş - Kitap

News image

Politik Psikoloji Türkiye'nin siyasal gündemi gerilimli bir atmosfein içerisine hapsolmuş durumda. Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne dek tam anlamıyla siyas...

Mutluluk Psikolojisi

News image

Stresi Mutluluğa Dönüştürmek İnsanın beyni, adeta bir orkestra şefidir. Ruh yapımız ve kişiliğimiz, beyin aracılığı ile kendisini ifade etmektedir. Beynimizin s...

Makul Çözüm

News image

Aile İçi İletişim Rehberi Makul Çözüm Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kaleminden, aile içi ilişkilerde yaşanabilecek sorunlara çözüm önerileri sunan bir başvuru kay...

İnanç Psikolojisi

News image

Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu Prof Dr. Nevzat Tarhan, bu kitapta “inanç” konusuna bilimsel bir yöntemle yaklaşıyor. Bunun ötesinde, sağlam inancın ve...

Kendinizle Barışık Olmak

News image

Duyguların Eğitimi Ruh sağlığını korumanın yolu, insanın kendisiyle ve çevresiyle barışık olmasından geçer. Kendimizle barışmak; duygularımızı denetim altına al...

Evlilik Psikolojisi

News image

Öncesi ve Sonrasıyla Evlilik Evlilik, ömürlük bir yolculuktur. Bu uzun yolculukta, tahmin edilemeyecek kadar güzel anlar da yaşanır, hesaba katılmayan sorunlar ...

Kadın Psikolojisi

News image

Nesil Yayınları Toplumda yanlış geleneksel yargılarla kadın ikinci sınıf bir varlık gibi görülürken, modernizm cinselliği kadın politikası olarak sunuyordu. Kad...

Psikoloijk Savaş

News image

Gri Propaganda Psikolojik savaşta bir toplumun ruh ve beyni etkilenmeye çalışılır. Prof. Dr. Nevzat Tarhan son kitabı Psikolojik Savaş’ta bu teknikleri. insan ...

Duyguların Dili

News image

Duygusal Zekaya Yeni Bir Yorum Aslında birer bilimsel kategori olan duygular, 1990’lı yıllara kadar ya ihmal edildi ya da sömürüldü. Batı duyguları yok sayıp ak...

VarMı Beni anlamAK isteyeN

News image

İDER Vakfı yöneticisi Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın son kitabı yayımlandı. genç-ebeveyn çatışması, özgürlük kavramı ve sınırları, büyüklük hastalığı olar...

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack